ธ.ก.ส.จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หนุน สกต.เปิดตลาดมันเส้นไปจีน

March 18, 2022 News Comments Off on ธ.ก.ส.จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หนุน สกต.เปิดตลาดมันเส้นไปจีน

ธ.ก.ส.ร่วมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำ สกต.กำแพงเพชร จับคู่ธุรกิจบริษัทส่งออกมันเส้นไปประเทศจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร วางเป้าเร่งส่งมันเส้นกว่า 6 ล้านกิโลกรัม ภายในมีนาคมนี้

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยหลังจากร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังเส้นระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) กำแพงเพชร จำกัด กับบริษัท ทาปิโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเปิดช่องทางการตลาดให้เกษตรกร ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนให้ สกต.กำแพงเพชร เป็นหัวขบวนในการรวบรวมมันสำปะหลังเส้นส่งขายไปยังประเทศจีน จำนวน 6 ล้านกิโลกรัม ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ สกต.กำแพงเพชรจะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังเส้นจากเกษตรกรสมาชิกโดยตรง คัดเฉพาะมันสำปะหลังที่มีอายุ 8-12 เดือน ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และทรายไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ให้บริษัททาปิโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 7.60 บาท และจะโอนเงินให้ สกต.กำแพงเพชร โดยตรง ก่อนรถขนส่งจะออกจากโกดังของ สกต. คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 18 วัน

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการจับคู่ธุรกิจนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะในการดำเนินธุรกิจให้แก่ สกต. ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างความสมดุลราคาให้สินค้าเกษตร

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/