เอ็กซ์สปริงประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้งวดแรก “สิริฮับ โทเคน” กว่า 64 ล้านบาท

March 24, 2022 News Comments Off on เอ็กซ์สปริงประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้งวดแรก “สิริฮับ โทเคน” กว่า 64 ล้านบาท

บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย “สิริฮับ โทเคน” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตัวแรกของไทย (Real Estate-Backed ICO) ประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสครั้งแรก งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 64 ล้านบาท แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ในวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้

ทั้งนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสามารถแจ้งความประสงค์เลือกช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านบัญชีธนาคารได้ โดยดำเนินการผูกบัญชีธนาคารกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อีอาร์เอ็กซ์ (ERX) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบและอนุมัติภายใน 3 วันทำการ หรือเลือกรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับ ERX โดยอัตโนมัติ โดยบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้แจ้งการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564-วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2565 (วันกำหนดสิทธิ)

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี

ส่วนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทั้ง 2 ประเภท สามารถเลือกช่องทางการรับผลตอบแทนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันกำหนดสิทธิ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีธนาคารในระบบของ ERX และต้องการรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร ผู้ถือโทเคนดิจิทัลต้องทำการลงทะเบียนบัญชีธนาคารกับ ERX ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยจะอนุมัติภายใน 3 วันทำการ

สำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) เป็นโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตัวแรกของประเทศไทย (Real Estate-Backed ICO) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 240 ล้านโทเคน รวมมูลค่าการเสนอขายจำนวน 2,400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A จำนวน 160 ล้านโทเคน มูลค่า 1,600 ล้านบาท 2) โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B จำนวน 80 ล้านโทเคน มูลค่า 800 ล้านบาท โทเคนดิจิทัลสิริฮับเป็นการลงทุนในกระแสรายรับจากค่าเช่าของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส โครงการที่มีศักยภาพซึ่งตั้งอยู่ภายใน T77 คอมมูนิตีแห่งการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตใจกลางอ่อนนุช โดยมี บมจ.แสนสิริเป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส เต็มพื้นที่ 100% และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/