SCB ตั้ง “กฤษณ์ จันทโนทก” นั่งซีอีโอแบงก์ไทยพาณิชย์แทน “อาทิตย์”

April 2, 2022

Comments Off on SCB ตั้ง “กฤษณ์ จันทโนทก” นั่งซีอีโอแบงก์ไทยพาณิชย์แทน “อาทิตย์”

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศแต่งตั้ง “กฤษณ์ จันทโนทก” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คนใหม่ มีผล 1 ส.ค. 2565 ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายหลังการประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ยานแม่ ที่มุ่งยกระดับสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคตามที่ได้วางไว้ คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีการพิจารณาปรับผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมติจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 แต่งตั้งคุณกฤษณ์ จันทโนทก ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารของคุณกฤษณ์ จะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้ “คุณกฤษณ์เป็นผู้มีความเหมาะสมและมากด้วยประสบการณ์ คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงธุรกิจประกัน” “โดยก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณกฤษณ์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร […]

Read more

RAM ลั่นครึ่งหลังเปิด2รพ. เสริมรายได้โต !

April 2, 2022

Comments Off on RAM ลั่นครึ่งหลังเปิด2รพ. เสริมรายได้โต !

“โรงพยาบาลรามคำแหง” เผยครึ่งปีหลัง 2565 เตรียมเปิด 2 โรงพยาบาลใหม่ “รามคำแหง2-วิภาราม” หนุนรายได้เติบโตแข็งแกร่ง !! นายพิชญ สมบูรณสิน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการสร้างโรงพยาบาล(รพ.)ใหม่ 4 แห่ง และขยายเตียงของโรงพยาบาลเดิมซึ่งจะทยอยก่อสร้างเสร็จในช่วง 3 ปี (2565-2567) โดยโรงพยาบาลในประเทศที่เปิดให้บริการครึ่งปีหลัง 2565 และรับรู้รายได้เข้ามาคือ รพ.รามคำแหง 2 ขนาด 560 เตียง งบลงทุน 2,800 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดเฟสแรก จำนวน 120 เตียง ในปี 2565 โดยปัจจุบัน RAM ถือหุ้น 41.61% และคาด RAM จะเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นถึงระดับ 50% ขณะที่รพ.วิภาราม พัฒนาการ ซึ่งจะเปิดให้บริการลาดจอดรถ 2 […]

Read more

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องส่งสรุปข้อมูลเทรดของลูกค้า ย้อนหลังได้ 1 ปี 6 เดือน

April 1, 2022

Comments Off on ก.ล.ต.ออกเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องส่งสรุปข้อมูลเทรดของลูกค้า ย้อนหลังได้ 1 ปี 6 เดือน

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการสอบทานทรัพย์สินของลูกค้า โดยปัจจุบันหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังมิได้มีการกำหนดในเรื่องการจัดทำรายงานการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ลงมติในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล จัดทำรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และส่งรายงานข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. ร่วมกับกรมสรรพากร และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยกำหนดรายละเอียดของรายงานดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบธุรกรรมของตนเองตามรายการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนที่กระทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยื่นเสียภาษีได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 โดย (1) ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 […]

Read more

ราคา “น้ำมัน-เหล็ก” วิ่งไม่หยุด ถีบวัสดุก่อสร้างขึ้นยกแผง อสังหาฯ ต้นทุนพุ่งจ่อขยับราคาขายอีกรอบ

March 28, 2022

Comments Off on ราคา “น้ำมัน-เหล็ก” วิ่งไม่หยุด ถีบวัสดุก่อสร้างขึ้นยกแผง อสังหาฯ ต้นทุนพุ่งจ่อขยับราคาขายอีกรอบ

สถานการณ์ความตึงเครียดจากสงครามระหว่างประเทศรัสเซีย-ยูเครนในขณะนี้ แม้จะเกิดขึ้นห่างไกลจากประเทศไทยไปคนละซีกโลก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่หลายคนรู้สึก โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศอย่างชัดเจนจากสงครามดังกล่าว คือ ค่าครองชีพที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น จากปัญหาต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนเชื้อเพลิง พลังงานน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ และปัญหาเงินเฟ้อ ซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ เมื่อมองถึงผลกระทบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารในบ้านเราอาจจะไม่มีผลกระทบมากเท่ากับในฝั่งประเทศยุโรป แต่หากมองในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในขณะนี้ผลกระทบด้านต้นทุนวัสดุก่อสร้างนั้นเริ่มชัดเจนมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้น้ำมันและถ่านหินเป็นพลังงานในการผลิต เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง อิฐมวลเบา นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือCPANEL ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (FullyAutomated Precast) ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาฯ กล่าวว่า ในส่วนของต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับเหล็กนั้นมีการปรับตัวสูงตั้งแต่ช่วงปี 64 ที่ผ่านมาแล้ว ทำให้ราคาวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับเหล็กมีการปรับขึ้นราคาไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา และทยอยรุนแรงขึ้นปลายปี 64 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี 65 โดยเฉพาะหลังเกิดสงคราม ทั้งนี้ ราคาวัสดุก่อสร้างทยอยปรับขึ้นไปแล้วในช่วงปีทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการปรับตัวของราคาวัสดุก่อสร้างในปีนี้ยังคงมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดสงคราม […]

Read more

KKP ฉลองครบรอบ 50 ปี ดึงบุคคลกลั่นบทเรียนของเศรษฐกิจไทย 5 ทศวรรษ

March 25, 2022

Comments Off on KKP ฉลองครบรอบ 50 ปี ดึงบุคคลกลั่นบทเรียนของเศรษฐกิจไทย 5 ทศวรรษ

KKP ฉลองครบรอบ 50 ปี เปิดตัวหนังสือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy กลั่นบทเรียนของเศรษฐกิจไทย 5 ทศวรรษเพื่อสานเส้นทางสู่อนาคต พร้อมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ฟรีแล้ววันนี้ วันที่ 23 มีนาคม 2565 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือ KKP ฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง ได้จัดทำหนังสือ “50 Years: The Making of the Modern Thai Economy” ถอดรหัสบทเรียนจากบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตลอดจนชี้ความท้าทายและทางออกแห่งอนาคต ทั้งนี้ เนื้อหาจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเกียรตินาคินภัทร ได้แก่ นายบรรยง พงษ์พานิช ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย นายธนกร จ๋วงพานิช […]

Read more

เอ็กซ์สปริงประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้งวดแรก “สิริฮับ โทเคน” กว่า 64 ล้านบาท

March 24, 2022

Comments Off on เอ็กซ์สปริงประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้งวดแรก “สิริฮับ โทเคน” กว่า 64 ล้านบาท

บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย “สิริฮับ โทเคน” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตัวแรกของไทย (Real Estate-Backed ICO) ประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสครั้งแรก งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 64 ล้านบาท แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ในวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสามารถแจ้งความประสงค์เลือกช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านบัญชีธนาคารได้ โดยดำเนินการผูกบัญชีธนาคารกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อีอาร์เอ็กซ์ (ERX) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบและอนุมัติภายใน 3 วันทำการ หรือเลือกรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับ ERX โดยอัตโนมัติ โดยบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้แจ้งการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส งวดวันที่ 11 […]

Read more

ชัดแล้ว “มูลนิธิชยันโตฯ” สาขาวัดท่าไม้ เข้าใช้พื้นที่ราชพัสดุ โดยมิชอบ

March 23, 2022

Comments Off on ชัดแล้ว “มูลนิธิชยันโตฯ” สาขาวัดท่าไม้ เข้าใช้พื้นที่ราชพัสดุ โดยมิชอบ

อธิบดีกรมธนารักษ์ เผย ชัดแล้ว “มูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี” สาขาวัดท่าไม้ เข้าใช้ที่ราชพัสดุ โดยมิชอบ เหตุใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์จากที่เคยขอใช้พื้นที่กับกองทัพบก ชี้ดำเนินคดีอาญาหรือไม่ อยู่ระหว่างหารือกองทัพบก วันนี้ (23 มีนาคม 2565) นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พลตรี มนิต ศิริรัตนากูล ผู้บัญชากองพลพัฒนาที่ 1 นายเตชสิทธิ์ สมประดี ปลัดอาวุโสอำเภอสวนผึ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ราชพัสดุบริเวณที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้ตรวจสอบกรณีมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี ซึ่งเป็นสาขาวัดท่าไม้ เข้าใช้ประโยชน์ เพื่อก่อสร้างมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี โดยมิชอบ ทั้งนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และได้รายงานผลว่าจากการตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 (บางส่วน) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกองทัพบก เนื้อที่ประมาณ 38 ไร่   และในบริเวณดังกล่าวมีอาคารประกอบต่างๆ หลายรายการ […]

Read more

“KUN”เปิดตัว“คุณาลัย พาร์โก้”บ้านสไตล์อิตาลี ย้ำเจ้าตลาดที่อยู่อาศัยครบทุกมิติของคนนนทบุรี

March 22, 2022

Comments Off on “KUN”เปิดตัว“คุณาลัย พาร์โก้”บ้านสไตล์อิตาลี ย้ำเจ้าตลาดที่อยู่อาศัยครบทุกมิติของคนนนทบุรี

“วิลล่า คุณาลัย” ชี้ นนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีคนกรุงเทพฯ โอกาสต่อยอดการลงทุนที่อยู่อาศัยยังต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว โครงการ “คุณาลัย พาร์โก้” มูลค่า 500 ล้านบาท ชูความเป็นบ้านสไตล์ โมเดิร์น อิตาเลียน แห่งแรกใน ราคาเริ่มต้นที่ 4.79 ล้านบาท เล็งเปิดเพิ่มอีก2 ใหม่มูลค่ารวมกว่า 3,800ล้านบาท นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ “KUN” กล่าวว่า ทำเลบางบัวทองเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง มีการแข่งขันที่หลากหลายมากขึ้นในทุกระดับสินค้า ผู้บริโภคจะมีโอกาสได้เลือกที่อยู่อาศัยตามสไตล์ชีวิตของตนเอง พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของทั้งโควิด-19 และฝุ่นมลภาวะในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ลูกค้ามองหาบ้านแนวราบมากขึ้น ทำเลนี้จึงโดดเด่นในแง่ของราคาที่ไม่แพงเกินไป ซึ่งพฤติกรมผู้บริโภคในปัจจุบันจะมุ่งเน้นที่อยู่อาศัยที่มีความคุ้มค่า สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างครบทุกมิติ และเป็นระดับราคาที่จับต้องได้ ซึ่งโครงการของ “KUN” ตอบทุกความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างลงตัว โดยล่าสุด บริษัท ได้เปิดตัวโครงการ “คุณาลัย พาร์โก้” โครงการบ้านสไตล์โมเดิร์น อิตาเลียน แห่งแรกในโซนบางบัวทอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ […]

Read more

กรุงศรีเผยวิกฤตยูเครนกระทบเศรษฐกิจไทย ลดเป้าจีดีพีขยายตัว 2.8%

March 22, 2022

Comments Off on กรุงศรีเผยวิกฤตยูเครนกระทบเศรษฐกิจไทย ลดเป้าจีดีพีขยายตัว 2.8%

สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ประเมินในกรณีฐานหากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน มีการสู้รบยืดเยื้อไปจนถึงไตรมาส 2/2565 ทำให้ชาติตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงมากขึ้น โดยมีการห้ามนำเข้าสินค้าที่ไม่ใช่พลังงานจากรัสเซียไปจนถึงกลางปีหน้า กระทบการผลิตและการค้าของโลกลดลง ซึ่งจะเชื่อมโยงมาสู่การส่งออก การผลิต และภาคท่องเที่ยวของไทย ล่าสุด วิจัยกรุงศรีจึงปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตชะลอลงเหลือ 2.8% จากเดิมคาด 3.7% โดยปรับลดมูลค่าการส่งออก (รูปดอลลาร์) ขยายตัวอยู่ที่ 2.6% จากเดิมคาด 5% นอกจากนี้ ภาพการส่งออกที่อ่อนแอลง ขณะที่ราคานำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคาพลังงาน ประกอบกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง จึงอาจนำไปสู่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องในปีนี้ อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเร่งขึ้น โดยทั้งปีคาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8% อาจบั่นทอนกำลังซื้อและทำให้การบริโภคของผู้มีรายได้ในแต่ละกลุ่มฟื้นตัวได้แตกต่างกัน โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนในปีนี้จึงปรับลดลงเหลือ 3.0% จากเดิมคาด 3.8% แม้การใช้จ่ายอาจได้รับแรงหนุนจากการปรับดีขึ้นของรายได้เกษตรกรที่ได้อานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่บ้างก็ตาม ส่วนทางการผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศเพิ่มเติม ขณะที่การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวยังเผชิญหลายแรงกดดัน การประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) วันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่ของสถานการณ์การระบาดเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยปรับพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เหลือ 20 จังหวัด (จาก 44 จังหวัด) […]

Read more

“ประกันสังคม” ปลดล็อค เพิ่ม รพ.“เจอ แจก จบ” ดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด-19

March 20, 2022

Comments Off on “ประกันสังคม” ปลดล็อค เพิ่ม รพ.“เจอ แจก จบ” ดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด-19

ตามที่ “เพจชมรมแพทย์ชนบท” ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีอาการหรืออาการน้อยแบบผู้ป่วยนอก หรือ “เจอ แจก จบ” โดยระบุว่าประกันสังคมกำหนดให้ผู้ที่ติดเชื้อ ที่อาการน้อย (สีเขียว) ให้รับบริการตามสิทธิ์กับโรงพยาบาลคู่สัญญา (main contractor) ส่วนโรงพยาบาลชุมชนไม่ใช่โรงพยาบาลคู่สัญญา จะมารักษาไม่ได้ มิเช่นนั้นต้องตกลงกันเป็นกรณีๆไป ซึ่งสร้างความปวดหัวให้กับโรงพยาบาลชุมชนมาก และให้ความเห็นว่าประกันสังคมควรให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเป็น clearing house นั้น ประเด็นดังกล่าว นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ชี้เเจงว่า สำนักงานประกันสังคม โดยคณะกรรมการการแพทย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการรักษาและการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก ตามนโยบาย “เจอ แจก จบ” ให้ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ให้ได้รับการรักษาตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการแพทย์ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์กำหนดสถานพยาบาลที่ให้บริการเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล เเละโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมเท่านั้น โดยได้กำหนดแนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ประกันตนได้อย่างทันท่วงที ดังนี้ […]

Read more